Rekrutacja do NSP

Kandydacie, zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji do Niepublicznego Studium Plastycznego w roku akademickim 2016/2017

Do końca rekrutacji pozostało -541 dni

Etap I

Wysłanie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Etap II

Złożenie dokumentów do biura WSA

Złożenia kompletu dokumentów oraz opłaty rekrutacyjnej i wpisowego należy dokonać najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap III

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

W oparciu o rozmowę kwalifikacyjną zostanie dokonany przegląd umiejętności kandydata oraz ocena trafności wyboru kierunku nauki. Rozmowa polega na przeglądzie prac plastycznych i ma na celu poznanie motywacji kandydata oraz zweryfikowanie trafności wybranego kierunku nauki.

Rozmowa rekrutacyjna może przebiegać w dwóch trybach:

a) tradycyjnie – przed Komisją Rekrutacyjną w wyznaczonych terminach.

b) za pośrednictwem Internetu (bez konieczności osobistego pojawienia się przed Komisją).

Podstawą przy ocenie kandydata są:

  • minimum 3 prace w kolorze z użyciem np. farb, kredek.  Prace powinny być w formacie 100/70. Dodatkowo na rozmowę można przynieść rysunki (wszystkie prace sygnowane podpisem). Prosimy o przygotowanie przede wszystkim prac z obserwacji – martwa natura, model lub pejzaż,
  • z przyjemnością zapoznamy się również z innymi formami artystycznymi (prezentacja dowolnych prac rzeźbiarskich, multimedialnych, fotograficznych, scenograficznych, charakteryzatorskich itp.)
  • podczas rozmowy nie sprawdzamy wiedzy teoretycznej.

Rozmowy kwalifikacyjne oraz przegląd prac rozpoczynamy od dnia 15 maja 2016 r. Dokumenty można składać w Biurze Organizacji Studiów od dnia 8 kwietnia 2016 r.

Etap IV

Uczestnictwo w obowiązkowym plenerze malarskim i rysunkowym.

Informujemy, że we wrześniu 2016 r. organizowany jest obowiązkowy plener malarski. Zajęcia z zakresu pleneru malarskiego są płatne odrębnie od czesnego. Zajęcia będą odbywały się na terenie Warszawy oraz w budynku Uczelni przy ul. Siennickiej 6a.

Opłaty wstępne

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują następujące opłaty związane z rekrutacją:

  1. Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) – za przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 150 zł.
  2. Opłata rejestracyjna (wpisowe) – jest jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu nauki i wynosi 400 zł. Opłata rejestracyjna jest zwracana w przypadku negatywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, a nie jest zwracana w przypadku rezygnacji kandydata.

Wpłaty czesnego należy dokonać w Biurze Organizacji Studiów lub na następujące konto bankowe:
Niepubliczne Studium Plastyczne

85 1160 2202 0000 0001 7726 1439
(Bank Millennium)
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa

Używamy plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij komunikat