Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie prowadzi kształcenie na poziomie rocznych studiów podyplomowych w zakresie: Obraz multimedialny – projektowanie graficzne i animacja

BANNER podyplomowe

Obraz multimedialny – projektowanie graficzne i animacja

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r.

Na studia podyplomowe przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (dyplom licencjacki, magisterski).

Oferta skierowana jest do osób posiadających zdolności plastyczne oraz do zainteresowanych:

 • edukacją w zakresie projektowania graficznego i animacji,
 • zdobyciem i uzupełnieniem wiedzy w zakresie animacji i montażu,
 • zapoznaniem się z oprogramowaniem Photoshop (grafika rastrowa), Illustrator (grafika wektorowa), InDesign (skład), After Effects (animacja), Premiere (montaż tv),
 • nauczeniem się i wykorzystaniem grafiki komputerowej jako formy prezentacji wizualnej,
 • ubieganiem się o pracę w wydawnictwie, w stacji telewizyjnej, w agencji reklamowej, w studiu graficznym lub w domu produkcyjnym,
 • zdobyciem wiedzy ogólnoplastycznej,

Organizacja studiów:

 • dwa semestry,
 • całkowita liczba godzin dydaktycznych: 252h,
 • zajęcia w trybie niestacjonarnym, w weekendy,

Koszty kształcenia:

 • Wpisowe na studia – 200 zł
 • Koszt czesnego na studiach podyplomowych za rok – 6000 zł

Program studiów podyplomowych

Program dla słuchaczy rozpoczynających naukę w semestrze zimowym 2021/2022

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z Wyższej Szkoły Artystycznej posiadający bogate doświadczenie związane z projektowaniem graficznym, animacją i montażem telewizyjnym. Są to osoby aktywne zawodowe, na co dzień zajmujące się realizacją ambitnych zleceń. Wykłady i ćwiczenia opracowane są przez osoby znające realia pracy w branży szeroko pojętych mediów i dobrze orientujących się w potrzebach tego rynku.

Bazą sprzętową w pracowni komputerowej są stacje robocze z systemem operacyjnym Mac OS X. Programy, w które wyposażone są stanowiska pracy należą z reguły do pakietu Adobe Creative Suite. Podczas rocznych studiów słuchacz tworzy własne portfolio.

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie z zasadami projektowania graficznego, rozbudzenie myślenia plastycznego, w tym – zasadami rządzącymi kompozycją. Do zadań słuchacza podczas zajęć będzie należała praca z grafiką bitmapową i wektorową. W ramach wspomnianego przedmiotu przewidziana jest nauka tworzenia znaku graficznego, plakatu, okładki książkowej i płytowej etc. W programie studiów znajdują się też podstawy animacji i montażu telewizyjnego. Absolwent studiów nabędzie wiedzę pozwalającą mu na świadome podejście do procesu kreacji i projektowania.

W programie znajdują się między innymi zajęcia z:

 • kompozycji i projektowania
 • grafiki telewizyjnej
 • teorii i praktyki reklamy
 • podstaw fotografii
 • liternictwa i typografii
 • animacji
 • montażu telewizyjnego
 • rysunku projektowego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie minimum 62 punktów ECTS oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (portfolio). Słuchacz uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów podyplomowych i programie kształcenia wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.

Galeria projektów

Wideo

POWRÓT

Używamy plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij komunikat