Czego uczymy

Naszym celem jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do wymogów współczesnego rynku pracy w branży wydawniczej, w reklamie, w filmie i w telewizji. Zadania w trakcie studiów są bardzo zróżnicowane i zawierają elementy projektowania graficznego, animacji, montażu filmowego, składu, projektowania stron internetowych i grafiki 3D.

Rysunek

Rysunek to podstawa

Jaka jest definicja rysunku? Najprościej rzecz ujmując jest to odręczne i monochromatyczne odwzorowanie trójwymiarowej rzeczywistości na dwuwymiarowej powierzchni. Tylko tyle? Jest jeszcze badanie relacji między światłem a cieniem, analiza struktury i faktury… Nie definicja jest tu jednak najważniejsza. Rysunek jest szalenie ważnym, wręcz pierwotnym elementem na każdym polu kreacji.
Zajęcia w WSA mają na celu wykształcenie języka plastycznego do komunikacji wizualnej. Zanim ktokolwiek zaprojektuje plakat, znak graficzny, most lub żelazko - najpierw ten pomysł musi naszkicować; nadać mu formę. Zajęcia z rysunku mają na celu doprowadzenie do swobodnego posługiwania się tym językiem wypowiedzi. Ta swoboda to niezbędna baza dla kreacji na najwyższym poziomie.

Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne to punkt wyjścia

Ten przedmiot jest dla każdego, kogo interesuje grafika komputerowa. W trakcie zajęć można nauczyć się zasad tworzenia projektów do zleceń na rynku graficznym i medialnym. Dotyczy to zarówno ulotki, plakatu, okładki książkowej, okładki płytowej, jak i oprawy graficznej programów telewizyjnych.
Dodatkowo omawiane są zasady kompozycji, jak też zagadnienia dotyczące psychologii widzenia i komunikacji wizualnej.
Istotnym zagadnieniem jest też omawianie aktualnych trendów na rynku wydawniczym, reklamowym i medialnym. Wykładowcy chętnie dzielą się swoimi zawodowymi doświadczeniami z pracy w wydawnictwie, w studiu graficznym, w agencji reklamowej, stacji telewizyjnej... Ćwiczenia z podstaw projektowania to droga do umiejętności realizowania zleceń dla wymagających klientów ze specyficznych branż.

Animacja

Animacja to nie tylko zabawa

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu wszechobecności animacji w naszym życiu. Czasy, kiedy to słowo kojarzyło się wyłącznie z kreskówkami dla dzieci, minęły bezpowrotnie. Obecnie bez animacji nie zaistnieje żaden hollywoodzki film (efekty specjalne to przecież też animacja), żaden program telewizyjny (czołówki, jingle), ani też porządna prezentacja biznesowa (ruchoma infografika).
Proces tworzenia obrazów ruchomych omawiany jest w WSA od podstaw: od koncepcji wstępnej przez scenariusz, storyboard aż do ostatecznej realizacji. Wykładowcy dbają też o wskazanie źródeł pozyskiwania materiałów w zależności od wybranej techniki animacji: rysunkowej, poklatkowej czy komputerowej. Podczas zajęć z tego przedmiotu można posiąść wiedzę przygotowującą do pracy np. w dziale oprawy stacji telewizyjnej.

Montaż telewizyjny

Montaż telewizyjny to kropka nad i

Montaż to przydatna umiejętność dla adeptów sztuki telewizyjnej i filmowej. Przedmiot ten to nauka postprodukcji, czyli obróbki i edycji materiałów filmowych. Dotyczy to m.in. “cięcia i sklejania” zdjęć, ich korekcji barwnej, jak również korekty ścieżki dźwiękowej. Praca z komputerowymi programami do edycji obrazów ruchomych oznacza poznanie pełnego wachlarza narzędzi niezbędnych do takiej pracy. Na zajęciach można zapoznać się też ze wszelkimi standardami zapisu formatów telewizyjnych.
Podczas zajęć z tego przedmiotu można posiąść wiedzę przygotowującą do pracy np. w dziale montażu w stacji telewizyjnej.

Histora sztuki

Histora sztuki to źródło inspiracji

Podczas zajęć można poznać dokonania artystyczne poszczególnych epok. Celem wykładów jest zapoznanie się z poszczególnymi dziełami na ich tle historycznym i na tle ówczesnej świadomości estetycznej. Wprowadzenie zrozumiałego porządku w bogactwo nazwisk, okresów i stylów oraz ich zasięg terytorialny. Studenci nabywają umiejętność rozpoznania dzieła sztuki, jego cech stylowych , wartości artystycznych, uczą się terminologii i poprawnej analizy działa sztuki na podstawie wybranych przykładów.

Malarstwo

Malarstwo to wyrażanie emocji przez kolor

Malarstwo to badanie relacji między kolorem a przestrzenią. Na zajęciach omawia się i ćwiczy te podstawowe i te bardziej zaawansowane zagadnienia malarskie, jak np. kompozycja, światło w obrazie, rodzaje kontrastów, temperatura barwowa… Poprzez ćwiczenia z modela i martwych natur nabywana jest umiejętność syntetycznego podejścia do zależności między płaszczyznami i bryłami. A w miarę nabywania biegłości w nauce operowania kolorem - można myśleć o własnym języku ekspresji twórczej.
Celem zajęć jest również poznanie różnorodnych technik malarskich: akryl, tempera, akwarela, technika olejna.
Zajęcia z malarstwa sztalugowego w WSA prowadzą absolwenci renomowanych uczelni artystycznych.

Liternictwo i typografia

Liternictwo i typografia czym się różni czcionka od fontu?

Czy to prawda, że liternictwo to anatomia znaku? Prawda. A typografia to zespół działań związanych z użyciem znaków pisarskich? Zgadza się. Ale bardziej dotyczy to drukowanych wydawnictw, czy chodzi o prezentację tekstu na ekranie monitora? Na zajęciach w WSA można znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania z zakresu liternictwa i typografii.
Można się też nauczyć podstawowych zasad tworzenia znaku literniczego, logotypu, winiety, plakatu typograficznego. A co z historią pisma, co z regułami dotyczącymi prawidłowego składu tekstu? To również obejmuje program zajęć. Przedmiot ten dostarcza też wiedzę na temat konstruowania nowych krojów pisma. To wszystko jest o tyle ważne, że bez liter nie ma projektowania.

Prawo autorskie

Prawo autorskie czyli co artysta wiedzieć powinien

Wiedza, która zabezpiecza interesy twórcy jest niezwykle ważna. Zdaje sobie z tego sprawę ten, kto doświadczył naruszenia jego własności intelektualnej. Co ma wpływ na osobistą odpowiedzialność cywilną i karną za łamanie praw autorskich? Odpowiedzi na to pytanie można szukać na zajęciach w WSA.
Podczas wykładów można dowiedzieć się jak działa prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz zetknąć się z problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji. Studenci uczą się prawidłowo kwalifikować wytwory działalności intelektualnej jako utworu przez poznawanie podstaw prawa autorskiego. Dowiedzą się też, w jaki sposób pisać i zawierać umowy prawno-autorskie.

Fotografia

Fotografia to nie tylko cyfrówka w komórce

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy, która pozwoli na swobodne posługiwanie się fotografią w projektowaniu. Znajomość podstawowych zasad fotografii jest jednak nie do przecenienia w realizacji projektów – zarówno autorskich, jak i w praktyce zawodowej. Ale czy tylko?
Fotografia jest wszak techniką artystyczną traktowaną na równi z innymi dyscyplinami sztuki.
Punktem wyjścia jest zrozumienie mechanizmu powstawania obrazu fotograficznego, co się wiąże z rolą światła w fotografii. W trakcie zajęć omawiane są: budowa i działanie aparatu fotograficznego, światłomierza i rodzaje materiałów światłoczułych. Następnie przychodzi czas na fotografię cyfrową…
Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego i świadomego wykorzystywania technik fotograficznych do wszelkich działań twórczych.

Historia filmu

Historia filmu od Charliego do Ridleya

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dorobkiem kinematografii światowej – przede wszystkim europejskiej i amerykańskiej. W trakcie zajęć śledzi się etapy rozwoju filmu jako zjawiska artystycznego. Zajęcia maja także na celu zapoznanie studentów z pojęciem gatunków filmowych oraz z ich cechami. Nie mniej istotne jest też zapoznanie z dorobkiem wybranych reżyserów, oraz z podstawową analizą wybranych dzieł filmowych prezentowanych na tle przemian cywilizacyjnych, politycznych, społecznych i artystycznych jakie dokonywały się w wieku XX. Pozwala to ułatwić zrozumienie specyfiki dzieła filmowego jako wypowiedzi artystycznej. Stąd tylko krok do samodzielnych prób analizy i interpretacji dzieł sztuki filmowej.

Grafika 3D

Grafika 3D to nowy wymiar projektowania

Celem ćwiczeń jest opanowanie i zrozumienie postaw technik trójwymiarowych z wykorzystaniem programu MODO firmy Luxology. Zajęcia mają na celu poznanie „technicznego warsztatu” przyszłych projektantów graficznych i umożliwienie tworzenia elementów trójwymiarowych wykorzystywanych w kreacjach graficznych, animacjach, prezentacjach multimedialnych. Dodatkową umiejętnością nabywaną w trakcie zajęć jest tworzenie fotorealistycznej prezentacji projektów opracowanych w dwóch wymiarach.

Więcej

Więcej to tylko niektóre z przedmiotów w Wyższej Szkole Artystycznej

Aby poznać więcej przedmiotów poznaj pełen wykaz w zakładkach Nauczanie w menu na górze.

Używamy plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij komunikat